В медиите

Отзив в сп. "Християнство и култура"

В бр.2 от 2018 г. на списание "Християнство и кутура" е публикуван отзив за монграфията на проф. Рая Заимова Histoire de la Mission lazariste de Macédoine (1839-1939) par Arthur Droulez C. M. Texte publié par les soins de Raïa Zaïmova. Istanbul, Les Editions ISIS, 2018. 268 p. (Cahiers du Bosphore XCVIII).

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене