Българи разказват

Приказка от един отминал свят

През август 2019 г. излезе от печат книгата на Дойчин Станчев „Приказка от един отминал свят“, посветена на рода Шавкулови. Това е историята на един български род, тръгнал от неплодородните поля на с. Плетвар, Прилепско, постигнал сериозен икономически просперитет в Солун, намерил след Балканските войни спасение в България, надмогнал превратностите на историческата съдба на Родината ни и запазил жив спомена за корените си. Историите в нея са толкова невероятни, че биха могли единствено да бъде истински, защото само съдбата може да сплете в едно пътя на бедни българи от Македония с етиопска принцеса, да събере рода им с френски, немски и английски търговци, индустриалци и банкери, да ги сроди с военни и артисти, да им предостави огромни възможности и да им отнеме придобитото.

 

Дойчин Станчев гради разказа за фамилията си въз основа на запазени в семейните архиви документи, спомени и снимки, подплатявайки историята с извадки от пресата и архивни материали. Родовата история, която пише е насочена най-вече към наследниците на рода Шавкулови, но нейните послания надхвърлят семейните измерения на темата. Няма как да не се съгласим с извода му, че „всичко добро и положително се е случвало след тежък труд, упорито преследване на целите и поемане на рискове“. Заслужава си да бъде отбелязан и фактът, че членовете на големия род Шавкулови запазват през годините своята човечност, състрадателност и отзивчивост.

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене