Демография

Българки от Солун учат в София 1944 г.

Вид: Заявление

От: Петър Далкалъчев и Мет. Караджов, бежанци от Солун, до МНП

Относно: искат да се издаде зрелостно свидетелство на дъщерите им Лиза Петър Далкалъчева и Калина М. Караджова от Солун, които са учили в Пета девическа гимназия в София до края на 1943 г., а след това се върнали в Солун заради бомбардировките

Дата: 30 октомври 1944 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 142, оп. 1, а.е. 359, л. 3

 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене