Завещание

Вид: Препис от завещание

От: Йордана х.Панова от Щип, живуща в Солун

Относно: желанието ѝ да остави цялото си имущество на българските църковни и учебни заведения в Солун

Дата: 14 септември 1904 г.

Хранилище: Църковно-исторически архивен институт

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене