Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети Никола”

От: Мухтаря на махала „Свети Никола”.

Относно: 29 имота вероятно на българи на улици „Кула чаршъсъ”, „Мектеб”, „Ески джума”, „Килиса”, „Араплар” и булевард „Йени хамам” в махала „Свети Никола”.

Дата: 15/27 ноември 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети Никола”

От: Мухтаря на махала „Свети Никола”.

Относно: 29 имота вероятно на българи на улици „Кула чаршъсъ”, „Мектеб”, „Махкеме”, „Ески джума”, „Килиса”, „Араплар” и булевард „Йени хамам” в махала Свети Никола”.

Дата: 15/27 ноември 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Тузлу чешме”

От: Мухтаря и свещеника на махала „Тузлу чешме”, както и члена на Идаре меджилиса и писаря на имотите

Относно: 11 имота вероятно на българи на улици „Бакал Костантин” и „Георги чъкмазъ” в махала „Тузлу чешме”.

Дата: 1/12 март 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Тузлу чешме”

От: Мухтаря и свещеника на махала „Тузлу чешме”, както и члена на Идаре меджилиса и писаря на имотите

Относно: 8 имота вероятно на българи на улици „Кешишлер мейханеси”, „Тузлу чешме”, „Граматик чъкмазъ”, „Йол агзъ”, „Кючюк чешме” и булевард „Ясъ йол” в махала „Тузлу чешме”

Дата: 1/12 март 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Тузлу чешме”

От: Мухтаря и свещеника на махала „Тузлу чешме”, както и члена на Идаре меджилиса и писаря на имотите

Относно: 31 имота вероятно на българи на улици „Тузлу чешме”, „Кючюк чешме”, „Кешишлер мейханеси”, „Бахчеван чъкмазъ”, „Бакал Костантин”, „Йол агзъ”, „Георги чъкмазъ”, „Граматик чъкмазъ” и булевард „Ясъ йол” в махала „Тузлу чешме”

Дата: 1/12 март 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Тузлу чешме”

От: Мухтаря и свещеника на махала „Тузлу чешме”, както и члена на Идаре меджилиса и писаря на имотите

Относно: 31 имота вероятно на българи на улици „Кючюк чешме”, „Бахчеван чъкмазъ”, „Георги чъкмазъ”, „Йол агзъ”, „Кешишлер мейханеси”, „Бакал Костантин”, „Граматик чъкмазъ” „Тузлу чешме” и булевард „Ясъ йол” в махала „Тузлу чешме”.

Дата: 1/12 март 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети път”

От: Мухтаря на махала „Свети път”, член на Идаре меджилиса и писаря на имотите

Относно: 6 имота вероятно на българи на улици „Сарнъч (Ротонда)”, „[Свети път] килисеси”, „Капъ шейхи” в махала „Свети път”

Дата: 4/16 март 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети път”

От: Мухтаря на махала „Свети път”, член на Идаре меджилиса и писаря на имотите

Относно: 27 имота вероятно на българи на улици „Кемер алтъ”, „Хортач [ефенди джамиси]”, „Капъ шейхи”, „Табия”, „[Свети път] килисеси”, „Капъ текеси” и „Хаджи Наум” в махала „Свети път”

Дата: 4/16 март 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене