Вид: Дефтер на имотите в махала „Панагуда”

От: Член на Идаре меджлиса и писаря на имотите в Солун, мухтаря на махала „Панагуда” и двама членове: Георги син на [Ни]кола и майстора на месали Геогри [син на Андон].

Относно: 4 имота вероятно на българи на улици „Исхакийе джами” (Димитри син на Йорги), „Шекерджи” (Анета дъщеря на Георги), „Кюмюрджи” (майстора на папуци Никола син на Лигор) и булевард „Келемерийе” (Ленко дъщеря на Ангел) в махала „Панагуда”.

Дата: 25 февруари/ 8 март 1876 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Панагуда”

От: Член на Идаре меджлиса и писаря на имотите в Солун, мухтаря на махала „Панагуда” и двама членове: Георги син на [Ни]кола и майстора на месали Георги [син на Андон].

Относно: 23 имота вероятно на българи на улици „Граматик чъкмазъ”, „Килиса чъкмазъ”, „Исхакийе джами”, „Фабрика”, „Лазо чешмеси”, „Баят” и булевард „Келемерийе” в махала „Панагуда”.

Дата: 25 февруари/ 8 март 1876 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Панагуда”

От: Член на Идаре меджлиса и писаря на имотите в Солун, мухтаря на махала „Панагуда” и двама членове: Георги син на [Ни]кола и майстора на месали Георги [син на Андон].

Относно: 26 имота вероятно на българи на улици „Граматик чъкмазъ”, „Исхакийе джами”, „Челеби Бакал”, „Шекерджи”, „Фабрика”, „Лазо чешмеси”, „Баят”, „Кюмюрджи” „Палоза” и булевард „Келемерийе” в махала „Панагуда”.

Дата: 25 февруари/ 8 март 1876 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Панагуда”

От: Член на Идаре меджлиса и писаря на имотите в Солун, мухтаря на махала „Панагуда” и двама членове: Георги син на [Ни]кола и майстора на месали Георги [син на Андон].

Относно: 26 имота вероятно на българи на улици „Исхакийе джами”, „Шекерджи”, „Баят”, „Кюмюрджи” и булевард „Келемерийе” в махала „Панагуда”.

Дата: 25 февруари/ 8 март 1876 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Панагуда”

От: Член на Идаре меджлиса и писаря на имотите в Солун, мухтаря на махала „Панагуда” и двама членове: Георги син на [Ни]кола и майстора на месали Георги [син на Андон].

Относно: 28 имота вероятно на българи на улици „Граматик чъкмазъ”, „Килиса чъкмазъ”, „Исхакийе джами”, „Челеби Бакал”, „Фабрика”, Шекерджи”, „Лазо чешме” в махала „Панагуда”.

Дата: 25 февруари/ 8 март 1876 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети Танас”

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно:24 имота вероятно на българи на улици „Мектеб”, „Спандуни”, „Иджадийе”, „Челеби бакал”, „Кърмъзъ баргир”, „Караташ”, „Харир фабрикасъ”, „Таксим”, в махала „Свети Танас”.

Дата: 5/17 октомври 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети Танас”

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 2 имота вероятно на българи на улици „Иджадийе” и „Харир фабрикасъ”.

Дата: 5/17 октомври 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети Танас”

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 13 имота вероятно на българи на улици „Гюлбахче”, „Таксим”, „Караташ”, „Иджадийе”, „Харир фабрикасъ”, „Челеби бакал”, „Араплар”, „Йешил дирек” и булевард „Келемерийе” в махала „Свети Танас”.

Дата: 5/17 октомври 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене