Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети Танас”

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 19 имота вероятно на българи на улици „Кърмъзъ баргир”, „Таксим”, „Караташ”, „Иджадийе”, „Челеби бакал”, „Троянлъ”, „Света София хамамъ”, „Теке” „Араплар”, „Спандуни” и булевард „Келемерийе” в махала „Свети Танас”.

Дата: 5/17 октомври 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети Танас”

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 22 имота вероятно на българи на улици „Гюлбахче”, „Таксим”, „Караташ”, „Иджадийе”, „Харир фабрикасъ”, „Челеби бакал”, „Света София хамамъ”, „Йешил дирек”, „Спандуни” и булевард „Келемерийе” в махала „Свети Танас”.

Дата: 5/17 октомври 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети Танас”

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 24 имота вероятно на българи на улици „Гюлбахче”, „Кърмъзъ баргир”, „Таксим”, „Караташ”, „Харир фабрикасъ”, „Челеби бакал”, „Света София хамамъ”, „Йешил дирек”, „Иджадийе” и булевард „Келемерийе” в махала „Свети Танас”.

Дата: 5/17 октомври 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети Танас”

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 26 имота вероятно на българи на улици „Гюлбахче”, „Кърмъзъ баргир”, „Караташ”, „Харир фабрикасъ”, „Челеби бакал”, „Света София хамамъ”, „Спандуни” и булевард „Келемерийе” в махала „Свети Танас”

Дата: 5/17 октомври 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети Танас”

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 21 имота вероятно на българи на улици „Гюлбахче”, „Таксим”, „Караташ”, „Мектеб”, „Иджадийе”, „Харир фабрикасъ”, „Челеби бакал”, „Света София хамамъ”, „Спандуни” и булевард „Келемерийе” в махала „Свети Танас”.

Дата: 5/17 октомври 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети Никола”

От: Мухтаря на махала „Свети Никола”.

Относно: 22 имота вероятно на българи на улици „Кула чаршъсъ”, „Ески джума”, „Куррахане”, „Мектеб” и булевард „Йени хамам” в махала „Свети Никола”.

Дата: 15/27 ноември 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети Никола”

От: Мухтаря на махала „Свети Никола”.

Относно: 18 имота вероятно на българи на улици „Кула чаршъсъ”, „Махкеме”, „Ески джума”, „Килиса”, „Араплар”, „Чъкмаз сокак” и булевард „Суретлер” в махала „Свети Никола”.

Дата: 15/27 ноември 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети Никола”

От: Мухтаря на махала „Свети Никола”.

Относно: 26 имота вероятно на българи на улици „Мектеб”, „Махкеме”, „Ески джума”, „Араплар”, „Егри сокак”, „Куррахане” и булевард „Йени хамам”в махала „Свети Никола”.

Дата: 15/27 ноември 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене