Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети Костанди”

От: Мухтаря на махалата и членове на Съвета: Янко баба (вер. поп) Димо и Ставри Костанди

Относно: 9 имота вероятно на българи на улици „Катлъ Куле”, „Пештималджълар” и булевард „Ясъ йол” в махала „Свети Костанди”.

Дата: 25 юли/ 6 август 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети Костанди”

От: Мухтаря на махалата и членове на Съвета: Янко баба (вер. поп) Димо и Ставри Костанди

Относно: 28 имота вероятно на българи на улици „Бююк манастър”, „Уста Вангел” и булевард „Ясъ йол” в махала „Свети Костанди”.

Дата: 25 юли/ 6 август 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Свети Костанди”

От: Мухтаря на махалата и членове на Съвета: Янко баба (вер. поп) Димо и Ставри Костанди

Относно: 29 имота вероятно на българи на улици „Пештималджълар”, „Катлъ Куле”, „Бююк манастър”, „Уста Вангел” и булевард „Ясъ йол” в махала „Свети Костанди”

Дата: 25 юли/ 6 август 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в малаха „Янък манастър”, Солун

От: Член на меджлиса и писаря на имотите в Солун, мухтаря на махала „Янък манастър” и двама членове, Лигор Андон и Васил Щерьо

Относно: 2 имота вероятно на българи на улица „Паша хамамъ” – Алекси Георги и на улица „Дар” – Ташо дъщеря на Георги и децата ѝ Катерина и Янко.

Дата: 21 февруари/ 4 март 1876 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

 

Вид: Дефтер на имотите в малаха „Янък манастър”

От: Член на меджлиса и писаря на имотите в Солун, мухтаря на махала „Янък манастър” и двама членове, Лигор Андон и Васил Щерьо

Относно: 10 имота вероятно на българи на улици „Дар”, „Дикили таш”, „Вардар капъсъ”, „Паша хамамъ” и „Юсуф паша джами” в махала „Янък манастър”

Дата: 21 февруари/ 4 март 1876 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в малаха „Янък манастър”

От: Член на меджлиса и писаря на имотите в Солун, мухтаря на махала „Янък манастър” и двама членове: Лигор Андон и Васил Щерьо.

Относно: 31 имота вероятно на българи на улици „Каля“, „Бурмалъ Джами“ и „Дар“, „Дикили таш”, „Вардар капъсъ”, „Хисар алтъ”, „Паша хамамъ” в махала „Янък Манастър”

Дата: 21 февруари/ 4 март 1876 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Страница 7 от 7

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене