Вид: Дефтер на имотите на чаршията

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 11 имота вероятно на българи на булеварди „Ун капанъ”, „Вардар капъсъ”, „Искеле”, „Келемерийе капъсъ” и „Йени хамам” от чаршията.

Дата: 15/27 декември 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите на чаршията

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 4 имота вероятно на българи на булеварди „Сюпюрге” (Катерина Танас), „Хастахане” (Марийка дъщеря на Димитри) и „Келемерийе капъсъ” (търговец Атанас сандък) от чаршията.

Дата: 29 декември 1875 / 10 януари 1876 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите на чаршията

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 16 имота вероятно на българи на булеварди „Дабагхане”, „Емтия гюмрюк”, „Йени капъ”, „Хастахане”, „Паша капъсъ” и „Искеле” от чаршията.

Дата: 29 декември 1875 / 10 януари 1876 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите на чаршията

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: 10 имота вероятно на българи на улица „Караташ” и булеварди „Келемерийе капъсъ”, „Искеле”, „Вардар капъсъ” и „Емтия гюмрюк” от чаршията.

Дата: 29 декември 1875 / 10 януари 1876 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Чавуш манастър”

От: Поп Йоаким, мухтаря на махала „Чавуш манастър” и членове: Димитри Костанди, Димитри Вело, Георги Щерьо и Димитри Кукако.

Относно: 24 имота вероятно на българи на улици „Мезарлък мейданъ”, „Къптиян”, „Манастър”, „Каялък”, „Халил ага” в махала „Чавуш Манастир”.

Дата: 25 април/ 7 май 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Чавуш манастър”

От: Поп Йоаким, мухтаря на махала „Чавуш манастър” и членове: Димитри Костанди, Димитри Вело, Георги Щерьо и Димитри Кукако.

Относно: 23 имота вероятно на българи на улици „Мезарлък мейданъ”, „Къптиян”, „Манастър”, „Каялък” в махала „Чавуш Манастър”.

Дата: 25 април/ 7 май 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в малаха „Чавуш манастър”

От: Поп Йоаким, мухтаря на махала „Чавуш манастър” и членове: Димитри Костанди, Димитри Вело, Георги Щерьо и Димитри Кукако.

Относно: 31 имота вероятно на българи на улици „Мезарлък мейданъ”, „Къптиян”, „Манастър”, „Каялък” в махала „Чавуш Манастър”.

Дата: 25 април/ 7 май 1875 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

Вид: Дефтер на имотите в махала „Панагуда”

От: Член на Идаре меджлиса и писаря на имотите в Солун, мухтаря на махала „Панагуда” и двама членове: Георги син на [Ни]кола и майстора на месали Георги [син на Андон].

Относно: 3 имота вероятно на българи на улици „Исхакийе джами” (Костаки Димитри Галаджан и Мария дъщеря на Стамо), „Лазо чешмеси” (Ана дъщеря на Спасо и съпруга на дюлгер Димитри) в махала „Панагуда”.

Дата: 25 февруари/ 8 март 1876 г.

Хранилище: Ιστορικό Αρχείο Μακεδονίας, CENTRAL CADASTRE OF THESSALONIKI (OTTOMAN)

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене