Модернизация

Реклама на крем за лице

Вид: реклама

От: Пенушлиев и Моралцалиев

Относно: нов козметичен продукт

Дата: 07 февруари 1909 г.

Източник: вестник "Народна воля", Солун

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене