Дружества

Устав на Солунското благотворително братство в гр. София

Вид: Устав на Солунското благотворително братство в гр. София

От: Солунското благотворително братство

Относно: Членството и управлението на братството на бежанците и българските емигранти от Солун и околията

Дата: 1929 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: I 1375

Търсене