Буквар, 1906 г.

Вид: Буквар по турски за българските училища в Турция
От: Абдул Азим
Относно: обучението по турски език в българските училища в Османската империя
Година: 1906
Хранилище: Централна библиотека на БАН, Бс VІ 843а

bukvar 1906 new

Търсене