Книжовност

Учебник по български език

Вид: Учебник по български език за Трети клас, издаден в Солун от книжарницата на К. Г. Самарджиев & Cиe

От: Димитър Мирчев

Относно: Обучението по майчин език

Дата: 1906 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 81974

Търсене