Закон Божи

Вид: Закон Божи за Трето отделение на основните училища (според новата, от 1911 г., Екзархийска програма), издаден в Солун от книжарницата на Ив. х. Николов

От: Никола Хр. Петлешков

Относно: Обучението по религия

Дата: 1911 г.

Източник: Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, Сигнатура: 285370

Търсене