Българският клуб (1941-1944)

Изселване на българи от Солун 1944 г.

Вид: заявление до МНП

От: Петър Георгиев Гълъбов от Солун 

Относно: приемане в Асеновградската смесена гимназия

Дата: 25 октомври 1944 г. 

Хранилище: ЦДА, ф. 142, оп. 1, а.е. 317, л. 122.

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене