Балканските войни

Икономичеески проблеми след Междусъюзническата война

Вид: Писмо

От/до: от Сократ Тодоров – преводач в Българското генерално консулство в Солун до Министерството на външните работи и на изповеданията

Относно: икономическите проблеми на Солун след края на Междусъюзническата война (1913) и желанието на богати търговци от еврейски и турски произход да напуснат града. Приложен е списък на 26 търговци с приблизителна оценка на техните капитали

Дата: 20 март 1914 г. 

Хранилище: ЦДА, фонд 176К, оп. 3, а.е. 134, л. 147–148.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене