Български гимназии

Седемнадесети випуск на Девическата гимназия

Вид: Снимка и списък на ученичките

Относно: XVII випуск на Солунската българска гимназия "Св. Благовещение" 

Дата: 1908 г.
Хранилище: Македонски научен институт, а.е. 249.

 

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене