Български гимназии

Сведения за българската гимназия в Солун за 1902 г.

Вид: Годишник на вилает Солун (Salname-i Vilayet-i Selanik), № 17, с. 411-412

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: Сведения за българската гимназия в Солун

Дата: 1902 г.

Източник: İBB Atatürk Kitaplığı (Библиотека „Ататюрк” към Голямата Истанбулска община)

 

Българска мъжка гимназия

Директор: Раиф ефенди

Учители: Стоилов, Шарангов, Лимончев, Брабас ефенди, Николов, Гарванов, Едхем ефенди, Далчев, Йероним Буфети, Балев, Гюлюмов, Петров, Коюлчев, Влахов, Левчев, мосю Алфредро

Българска девическа гимназия

Директор: Досковски

Учители: Патанчев, Мирчев, Апостолов, Саманчев, Палазов, Попова, Димитрова, Пенка Георгиева, Анастасия Георгиева

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене