Български гимназии

Сведения за българската гимназия в Солун за 1904 г.

Вид: Годишник на вилает Солун (Salname-i Vilayet-i Selanik), № 18, с. 328-329

От: Меджлис-и Идаре-и Вилает[-и Селяник] (Съвет на вилаета на Солун)

Относно: Сведения за българската гимназия в Солун

Дата: 1904 г.

Източник: İBB Atatürk Kitaplığı (Библиотека „Ататюрк” към Голямата Истанбулска община)

 

Българска мъжка гимназия

Директор: Ченгелев

Учители: Попкосев, Димитри Аков, Манчев, Гюмюлев, Кълъчев, Едхем ефенди, Далчев, Сопранов, Паранов, Арсов, Влахов, Маджаров

Българска девическа гимназия

Директор: Тайф ефенди

Учители: Буфети, Наков, Петров, Кълъчев, Досковски, госпожица Люба Гьопева, Анастасия Георгиева

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене