Чужди училища

Писмо - 21 ноември 1903 г.

Вид: Писмо

От: Едуард Хаскел до неговите колеги от американската мисионерска станция в Солун

Относно: възможността за настаняване на 10 момчета сираци от вилаета Монастир на купената предишната година от американските мисионери земя за създаване на училищна ферма в Солун; строежа на къща и обор, надзираван от проповедника Граченов; Васил от Варварица и семейството му са наети, за да обработват земята и да се грижат за сираците; финансовите нужди.

Дата: 16 ноември 1903 г.

Хранилище: The American Farm School Archives - 1.B.1c Haskell, Edward, Papers

Haskell 21Nov.1903 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haskell 21Nov.1903 2

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене