Личности

Тъпков, Драган Димитриев

Драган Димитриев Тъпков (роден на 6.01.1883 г. в гр. Прилеп, починал на 31.01.1951 г. в гр. София) е син на учител – униат. Първоначалното си образование получил в Солун в училището на Сен-Лазаристите (1), а средното – в колежа на същия орден (2, диплома). Бил е една година български учител в Серес, след което е заминал за Италия. Завършва архитектура в Неапол (диплома), а след това живопис в Рим (1904 или 1905 г.) След завършване на образованието си е бил една година екзархийски учител в Битолската мъжка гимназия. Оженва се през 1906 г. Следващата година е учител в Скопската гимназия, а от 1908 г. е учител по рисуване в българската девическа гимназия в Солун. След злополучната междусъюзническа война е осъден на смърт от гърците. Заедно с брат си Кирил се укриват в подземията на католическия колеж, директорът влиза във връзка с коменданта на пристигнал в Солунското пристанище кораб и урежда бягството на двамата братя. Преоблечени като италиански морски офицери, преструвайки се на пияни, те благополучно се прехвърлят на кораба. Пристигат във Венеция. Тук е престоял известно време, след това е заминал за България.

Обявяването на Европейската война го заварва като учител в самоковската гимназия „Константин Фотинов“. По време на войната е бил преден етапен комендант, а по-късно е прехвърлен в щаба на армия в района Ксанти – Окчилар. След демобилизацията бива назначен за директор на българската търговска гимназия в Цариград (3). По-късно, след напускането на Цариград е работил в тютюневи фирми.
Владеел е шест езика: френски, италиански, гръцки, испански, турски и еврейски. Рисувал е в Битоля, Скопие, Солун (главно тук), Цариград, Дедеагач, Самоков. Сюжети: от Алхамбра в Испания, Велес и Света гора на Халкидика. Картините му след двете войни (4) са разпродадени на чужденци, предимно представители на тютюневи фирми като голяма част от тях са изнесени. Едно голямо платно (близо половин стена), представляващо погребението на Исус Христос, е било във Велешката митрополия (няма сведения къде е сега). Част от картините – тези, за които си спомня синът му: „Събиране трева в устието на Вардар“, „Испанка“ (голям портрет), „Овце и овчари в дъжд – вечер“, „Портрет на стар български духовник“, „Стадо крави на паша“, „Пейзаж около село Оптичери“, „Край реката Черна Битолска“, „Надяващи се“, „Изглед над Дедеагач“, „Самоковски гроб с прогнил дървен кръст на загинал четник“, „Крепителката – надеждата“.
У сина му Димитър Др. Тъпков са запазени следните картини: „Самотна къща вечер пред буря“ (първата му студентска картина), малки картини от Солунския залив и скалите на Карабунар, а също и няколко незавършени: „Златният рог“, „Бурно море край Карабунар“.

Пейзаж, 1905 г.

Златният рог в Цариград

Биографичните данни за Драган Димитриев Тъпков и списъкът на картините му са съставени от сина му Димитър.

Бележки към текста на проф. Рая Заимова: 

(1) За мисията на лазаристите вж. Echo d’Orient, t. 16, 1913, p. 240-241; M. Anastassiadou, Salonique 1830-1912. Une ville ottomane à l’âge des réformes. Brill, 1997, p. 49-50, 68-69.

(2) Реално Драган Д. Тъпков завършва колежа „Жан-Батист дьо Ла Сал“ в Солун, основан през 1888 г.

(3) В междувоенния период назначенията на учители в български училища зад граница е ставало по линия на м-вото на образованието.

(4) Има се пред вид Балканските войни и Първата световна война

Всички документи и снимки са от личен архив Тъпкови и Рая Заимова

Лична карта на Драган Тъпков

Снимка на Драган Д. Тъпков, внук на художника с недовършени творби на дядо му

Пейзажи на Драган Тъпков

 

Търсене