Двустранни срещи и международни форуми

Решение на Министерския съвет от 1987 г.

Вид: решение на Министерския съвет на НРБ

Относно: Българо-гръцката комисия за икономическо сътрудничество и Българо-гръцката комисия по туризма

Дата: 11 декември 1987 г.

Хранилище: ЦДА, ф. 136, оп. 80, а.е. 384, л. 1.

МС взема решение за утвърждаване на протокола на ХIII сесия на Българо-гръцката комисия за икономическо сътрудничество, подписан на 12.11.1987 г. в София, и Мероприятията за изпълнение на договореностите, постигнати на ХIII сесия и Протокол на ХIII заседание на Българо-гръцката комисия по туризма, подписана на 16.11.1987 г. в Солун.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене