Двустранни срещи и международни форуми

Предложение за провеждане на седмица на гръцко-български културен обмен между община Солун и община Пловдив 1983 г.

Вид: писмо от С. Коромбили, генерален секретар на Общогръцко културно движение, филиал Солун

До: кмета на град Солун и Общинския съвет на Солунската община

Относно: седмица на гръцко-български културен обмен между община Солун и община Пловдивв рамките на приятелството между двата побратимени града.

Дата: 8 юли 1983

Хранилище: ЦДА, ф. 405, оп. 10, а.е. 494, л. 23-25.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене