Българи разказват

Защо Атанас Шопов обича Солун

Тежко е, не да се живее, а да се диша в тоя град лете, но аз го обичам. Обичам го, защото там са блеснали две звезди на славянския свят, звезди, каквито са Св. Кирил и Методий; обичам го, защото е люлка на славянските първоучители, отечество на славянската писменост; обичам го, защото в него е отворена първата българска печатница в новите времена, защото в него е излязал първия български буквар, напечатан не в странство, а у дома, в своя, българска, типография; обичам го, защото първото българско училище е отворено в него от девойка; обичам го, защото е Солун, прозорецът на Егейско море.

Атанас Шопов, Из живота и положението на българите във вилаетите. Пловдив: Търговска печатница, 1893, с. 169.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене