Българи разказват

Посещение на Солунската гимназия

Стихотворение на Иван Вазов, написано след посещението му в Солунската българска гимназия през 1884 г.

— Къде си ти роден, юначе будни?
— При Шар. — А вий? — При сладкий шум
на Струма бистра. — Вий? — Във Охрид чудни.
— Я? — В Кукуш. — Я? — При рилски друм.

 

— А ти? До Кресна. — Вий? — При Вардар студни.
— Ний? На Пирин. — При Пинд е моят ум.
— Я? — В Струга. — Вий? — Край Солун многолюдни.
— Ти момко? — В Дебър. — Как те казват? — Крум.

И аз разбрах с душевно сътресенье,
по техни глас и взор и израженье,
че кръв и плът идеята сдоби.

— На ето, македонските твърдини,
що никой Drang не може веч разби! —
казах, кат гледах тез деца невинни.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене