Други

Абат Пиер-Жулиен Амар за Солун

Предлагаме откъс от книгата на абат Пиер-Жулиен Амар (1847-1918) /Abbé Hamard chanoine honoraire de l’ oratoire de Rennes - Par delà l’Adriatique et les Balkans. Autriche méridionale, Serbie, Bulgarie, Turquie et Grèce, претърпяла три издания в Париж през 1890 г., 1891 г. и 1905 г.. Страниците от 145 до 169, които поместваме тук са от третото издание на книгата от 1905 г. Абат Амар е член на множество научни общества и освен на представената книга той е автор на трудове, посветени на праисторията с фокус върху древните религии. Абат Амар преминава през Балканите през 1888 г., т. е. точно преди 130 години, и оставя много интересни наблюдения, които до този момент не са привличали вниманието на изследователите на униатското движение или на градската култура от края на ХІХ век в Солун.

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене