Гърци разказват

Откъс от писмо на Константинос Герасиму от Солун до синовете на Анастас Робев в Битоля от 2 март 1870 г. относно тържеството по повод учредяването на Българската екзархия с фермана на султан Абдул Азис от 28 февруари 1870 г.

Вчера в 8 часа по турски дойде една телеграма от Константинопол от Чомаки и ни каза да направим едно тържество за султана, че са взели фермана, както желаеха по българския въпрос. Ние направихме едно факелно шествие, запалихме около 50 кандила в училището, закачихме лаврови венци и по улуците запалихме много светлини. Дадохме известие на пашата, че сме получили телеграма и ще направим благодарствен митинг за султана. Той ни каза, че сме свободни да правим, каквото искаме и ни изпрати 1 чауш с 10 заптиета в училището, за да не стане някакво вълнение. Събраха се около 400 българи и децата пяха песни, а учителят държа реч и после цяла нощ се веселиха българите.

Български исторически архив на Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий”, фонд 27, а.е. 595, л. 284

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене