Община

Кръщелно свидетелство, 1912

Вид: Кръщелно свидетелство на българина Панче

От: енорийски свещеник Шумаров

Относно: Кръщение извършено в притвора на православната църква "Св. св. Кирил и Методий"

Година:19 август 1912 г.

Хранилище: Archives de la Congrégation de la Mission en Macédoine, Paroisse de Thessalonique, dossier 5 Certificats de marriage étrangers et bulgares (fin XIXe - début XXe)

 

©2021 Институт за балканистика с Център по тракология, БАН.

Уеб агенция Кая Про, София

Търсене